0
Halk Oyunları

Okulumuzda Kültürümüzü yansıtan Halk oyunları öğrencilerimize halk oyunları öğretmenimiz eşliğinde verilmektedir.  Öğrenciler halk oyunları ile hem fiziksel gelişimlerini geliştirmekte hem kişisel becerilerini artırmakta hemde kültürümüzü öğrenmektedir

Bookmark and Share